JAMTS SALT LAMP /GER/


Keep your surroundings with clean air and relax your senses with our own patented GER lamp.

– “Jamts” Salt Lamps Cleanse & Deodorize the Air
– Reduce Allergy & Asthma Symptoms
– Eases Coughing
– Increase Energy Levels
– Neutralize Electromagnetic Radiation
– Better Sleep
– Improve Mood & Concentration
– Treat Seasonal Affective Disorder
– Reduce Static Electricity in the Air
– Environmentally-Friendly Light Source

JAMTS SALT LAMP /GER/
JAMTS SALT LAMP /GER/

JAMTS SALT LAMP /GER/

FAQ ABOUT PRODUCT

READ THE REVIEWS

1 REVIEWS

0 QUESTIONS \ 0 {: Answers :}

(0)
(1)
(0)
(0)
(0)

WRITE A REVIEW

: Rate

ASK A QUESTION

March 3, 2019, 6:42 p.m.

Санал

Сайн байна уу? Би энэ гэрлийг хүнд бэлэг болгох гээд авсан чинь Японд ажиллахгүй байна. Залгуур дээрхи хүчдэл 250v~ Гэсэн байгаагаас болж байгаа гэж бодлоо. Ихэнхи орнууд Монголоос бага хүчдэлтэй байдаг шүү дээ. 110~ 250 хүртэлхи гэсэн байдлаар гэрлийн суурийг ажиллах сонголтыг өөрчилж өгөөрэй! Амжилт хүсье!