Танайх бүтээгдэхүүнүүдээ амьтан дээр туршдаг уу?

Танайх бүтээгдэхүүнүүдээ амьтан дээр туршдаг уу?

Бид байгуулагдсан цагаасаа хойш амьтад дээр огт туршилт хийгээгүй мөн гуравдагч этгээдээр дамжуулан туршилт хийлгэдэггүй болно.